VITAJTE V ZIMNEJ SEZÓNE 2021

Veríme, že všetky prípravné práce budú v poriadku a začneme hrať v predpokladanom termíne
1. November 2021. Podľa vývoja vás budeme informovať e-mailom a na soc. siete Facebook.
Informácie k zimnej sezóny 2021. 

1. Rozdelenie skupín
2. Rozvrh tréningov
3. Úhrady poplatkov

ÚHRADY POPLATKOV

Úhrady poplatkov sú rozdelené na úhradu nájmu tenisovej haly a tréningový proces.

Tréningy
Poplatok za tréningový proces sa uhrádza faktúrou za 2 obdobia.

Hala
Poplatok za halu je kalkulovaný za 5 splátkových období resp (20 týždňov). Tento poplatok je potrebné uhradiť pred
začiatkom zimnej sezóny úhradou faktúry.
V prípade, že by sme v hale ostali hrať viac alebo menej ako 5 splátkových období rozdielovú hodnotu vyčíslime na konci
sezóny a následne sa vyrovnajú preplatky alebo nedoplatky.

Platobné podmienky v zimnej sezóne platia rovnako ako cez letnú sezónu. Viac tu https://www.tk77.sk/treningy/
• Pri vynechania tréningu zo strany hráča klub nebude kompenzovať náhrady za toto vynechanie
• V prípade vynechania tréningu zo strany klubu bude tréning nahradený

Kontaktné údaje:

     info@tk77.sk

       Športová 239/54, Skalica

Kontaktné údaje:

     info@tk77.sk

       Športová 239/54, Skalica