Tenisový klub Tk 77 Skalica

Dokumenty

Dokumenty na stiahnutie:

Prihláška člena TK77 Skalica

Vzor Sponzorskej zmluvy v športe

Verejné zmluvy TK77 Skalica

Použitie sponzorského a dotácií

Stanovy tenisového klubu TK77 Skalica