VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHU ZMLUVY O DIELO A CENOVEJ PONUKY

v rámci obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 až § 288 Obchodného zákonníka:

Tenisová nafukovacia hala 55,0×35,3×12,5m pre Tenisový klub TK77 Skalica

Identifikácia vyhlasovateľa:

            Názov: Tenisový klub TK 77 Skalica                  .

            Sídlo: Športová 1 90901 Skalica         

Zastúpený:                               

p. Šrámek Marek – predseda tenisového klubu

p. Jobus Miroslav – sekretár tenisového klubu

IČO:                                         36081639                                                       

DIČ:                                         2021371121     

Kontakt na účely OVS:

Telefón: 0915137114                                                                                                           E-mail : verejnaobchodnasutaz@azet.sk

  1.  

 V Skalici, dňa 13.2. 2024 

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:

home_mob_background

Chceš sa stať členom?

PROLOGUE

Vítam vás na webovej stránke
Tenisového Klubu 77 v Skalici, , kde je naším cieľom budovať šťastné a šikovné deti.

Mgr. Adam Truhlář
Prezident Klubu

podpis_black

Partneri

NOVINKY

VIDEOSEKCIA

Kontaktné údaje:

       Športová 239/54, Skalica

© 2021 všetky práva vyhradené | Made by Dominik Cvik.