Tenisový klub Tk 77 Skalica

Dorast

TK77 Skalica pre sezónu 2018 nasadil do súťaží družstiev poriadaných STZ v kategórií dorastencov družstvo dievčat:

Dorastenky – II. trieda

 Čelústková    2

Jakúbková     5                                 kapitán : Čelústka

Špírková          4                                 zástupca : Jakúbková

Vakulová         6

Vulganová      3

Štvrtecká        7

Samková         1

Rozpis a výsledky:

ikona-etenis