Tréningy

Slider

Platobné podmienky

Poplatky sú rozdelené na členské a trénerské

1. TRÉNERSKY POPLATOK
Výška poplatku je kalkulovaná na základe výkonnostnej kategórie a množstva odtrénovaných hodín.
Hráč uhrádza trénerský poplatok mesačne na základe splátkového kalendára, ktorý mu príde e-
mailom pri registrácii do klubu. Odporúčame nastaviť trvalý príkaz so splatnosťou do 17.dňa za daný
mesiac.

2. ČLENSKÝ POPLATOK
Na začiatku letnej sezóny hráč uhrádza členský príspevok v hodnote 100€ . Získa automaticky
permanentku na 50 vstupov v hodnote 300€, kde si môže cez rezervačný systém rezervovať kurty.
Členský príspevok v kategórii RED je 30€ avšak je odpustený začínajúcim hráčom prvú sezónu
Členský príspevok je potrebné uhradiť najneskôr do 15.mája. Poplatok je možné uhradiť jednorazovo
alebo na dve časti u správcu dvorcov.
Súrodenecká zľava 50% úľava pre jedno dieťa z členského príspevku v prípade súrodencov.
Permanentka sa vzťahuje na člena teda prihlásené dieťa. Rodič môže chodiť s dieťaťom hrať rovnako
v rámci permanentky. V prípade, že chce rodič ísť hrať s iným nečlenom je potrebné dvorec uhradiť.

Fakturačné údaje:
Tenisový klub TK 77 Skalica
Športová 1, 90901 Skalica
IČO: 36081639
Register: Ministerstvo vnútra SR, číslo: VVS/1-900/90-134-97-1
Číslo účtu: SK24 0900 0000 0051 6976 8122
Každý člen disponuje možnosťou financovať si tréningový proces poukázaním 2% z daní. Z tejto sumy
bude 50% odpočítaných z poplatkov. Je potrebné doniesť kópiu vyplneného formulára o poukázaní
dane, aby vieme presne určiť výšku príspevku.

4. KLUBOVÉ TRÉNINGY

Technické informácie
Tréningová jednotka trvá buď 55 minút alebo 85 min z toho je 5 minút vyhradených na úpravu
dvorca pre ďalšiu tréningovú jednotku. Počas tréningov je vstup na kurt povolený len hráčom
a trénerom. Rodič pokojne pozoruje svoje dieťa z dostatočnej vzdialenosti tak, aby nevyrušoval
hráčovu koncentráciu a riadi sa pravidlami klubovej kultúry.
Letná sezóna apríl – september (presný začiatok je závislí od počasia)
Zimná sezóna október – marec

Tenisové kempy prebiehajú v mesiacoch
Apríl – letná príprava
Júl/August – denný kemp
Október – kondičné sústredenie

NÁHRADY a STORNO PODMIENKY: 

Tenisový klub TK77 Skalica garantuje počet tréningov, ktorý rodič zaplatí.
1. V prípade výpadku tréningu zo strany trénera či klubu, príde k náhrade tréningu alebo finančnej
kompenzácii.
2. V prípade výpadku tréningu zo strany dieťaťa z rôznych dôvodov (napr. odcestovanie, dovolenky,
oslavy…), tenisový klub nebude tento výpadok nijako kompenzovať. Avšak, pri dlhodobých
preukázateľné zdravotných problémoch, ktoré budú trvať viac ako 3 týždne sa dohodneme na
kompenzácii, či už formou náhradného tréningu. Túto situáciu riešime vždy individuálne s vedením
klubu.
4. Individuálne tréningy
Hráč sa dohodne s  trénerom na individuálnych tréningoch. Cena individuálneho tréningu je
stanovená individuálne ku každému trénerovi. Tréner vedie evidenciu tréningov a na konci mesiaca
zašle výpis rodičovi a klubu. Na základe daného výpisu uhrádza na konci mesiaca rodič poplatok za
individuálne tréningy na recepcii v bufete.

Kontaktné údaje:

     info@tk77.sk

       Športová 239/54, Skalica