pravidla_mob
Pravidlá
pravidla_background (2)

Pravidlá

▪️Hráč sa chová k trénerovi vždy slušne, dodržuje disciplínu a je na každú výukovú lekciu vybavený tenisovou raketou, športovým             oblečením a vhodnou športovou obuvou.

▪️Hráč hrá vždy Fair Play, ako na tréningoch tak aj v zápasoch.

▪️Tréningová jednotka trvá 55 min. (5 min. je vyhradených na úpravu kurtu, zbieranie loptičiek) hráč počas tejto doby neopúšťa               kurt alebo halu bez vedomia trénera.

▪️Rodičia nezasahujú trénerom do tréningovej jednotky. V prípade záujmu o konzultáciu si s trénerom dohodnú termín: Adam                   Truhlář, tel. email.

▪️TRÉNINGOVÉ OBDOBIE:
         – zimná sezóna 15.10.2020 – 1.4.2021
         – letná sezóna 20.04.2020 – 27.09.2020

▪️Tréningy sa nekonajú v týchto termínoch: 23.12.2017 – 01.01.2018 a počas štátnych sviatkov.

▪️Náhrada a ospravedlnenia: hráč alebo rodič je povinný odhlásiť dieťa z tréningu minimálne 24 hodín pred začiatkom výučby a              to formou sms – xxx. Na vašu správu obdržíte potvrdzujúcu sms.

▪️Náhradu tréningu je možné čerpať iba v tých skupinkách, kde nebude plný počet štyroch hráčov, v konkrétnej výkonnostnej                    kategórii.

▪️Kompenzácia tréningu, nie je možná v prípade: odcestovania, dovolenky, osláv.

▪️Kompenzácia tréningu je možná v prípade zdravotného problému a dlhodobého vynechania.

▪️V prípade nepriaznivého počasia, v ktorom nemožno absolvovať tréningovú jednotku (neplatí v prípade halovej sezóny) sa                      tréner včas spojí s hráčom/ rodičom a výučbu zruší. Po dohode sa tréning nahradí v náhradnom termíne.

▪️KEMPY:
       Tenisové kempy prebiehajú v mesiacoch:
       – Apríl – letná príprava
       – Júl/August – denný kemp
       – Október – kondičné sústredenie

▪️POVETERNOSTNÉ PODMIENKY:
        – V prípade, že začne pršať do 20 minút od začiatku tréningu, hráč má nárok na náhradnú hodinu. V prípade, že začne pršať po                20 minútach , hodina sa nenahrádza.
        – V prípade nepriaznivého počasia, v ktorom nemožno absolvovať tréningovú jednotku (neplatí v prípade halovej sezóny) sa                     tréner včas spojí s hráčom/ rodičom a výučbu zruší. Po dohode sa tréning nahradí v náhradnom termíne.

Užívaj si hru s nami všetkými!♡

Kontaktné údaje:

       Športová 239/54, Skalica

Kontaktné údaje:

       Športová 239/54, Skalica