filozofia_background

FILOZOFIA

Filozofia

Hlavu vrcholového hráča treba nastaviť už od začiatku kariéry, v detstve. Okrem toho, že vytvoríte precízny technický základ, je potrebné naučiť ho správne zvládať stres a emocionálne situácie, ktoré sú v tenise na bežnom režime. Učíte dieťa prekonať frustráciu po nevydarenom výkone, a zasa sa naplno skoncentrovať. Učíte dieťa užívať si tento šport a ukazujete mu, ako vnímať celý tento tenisový svet. Na toto potrebujete uvedomelých a skúsených trénerov, ktorí vedia pozitívne pôsobiť na rozvoj osobnosti dieťaťa. Udržať dieťa v dobrej koncentrácii a namotivovanej nálade je umenie, ktoré musí mať tréner v sebe. Na tomto zakladá naša škola, chceme silné a uvedomelé osobnosti, ktoré nevnímajú tenis ako krúžok, kde dieťa príde, zahrá a ide domov bez celkového rozvoja. V tenise nejde len o udieranie loptičiek, ale ide o podstatne hlbší sociálny záber. Budovať emocionálne väzby k rovesníkom, učiť sa disciplíne a pokore, budovať si zdravú sebadôveru a vedieť sa spoľahnúť sám na seba v daný moment, lebo v tenise vám nikto nepomôže. Tieto faktory dávajú dieťaťu veľmi silný mentálny základ do samotného života. Dbáme na to, aby rodič stál aktívne pri dieťati a edukujeme aj rodičov, ako sa správne postaviť ku kariére dieťaťa. Nesprávne nastavenie rodiča deštruuje psychiku hráčov, napriek tomu, že majú fantastickú genetickú výbavu. Každý hráč je individuálny, a preto vždy treba objaviť individuálne zbrane dieťaťa a vedieť správne povzbudiť. Nie veľa, nie málo.

Ak dokážete u dieťaťa vzbudiť silnú emocionálnu väzbu, kedy miluje tento šport a je vnútorne motivované, máte v rukách silnú zbraň. Ak sa k tomu pridá dobrá genetická výbava, výborná učenlivosť a podpora rodiny, máte namierené k vrcholu. Trojuholník rodič-dieťa-tréner musia mať jednotnú víziu a smerovať plynulo, bez tlaku za požadovaným cieľom.

Spolu tvoríme budúcnosť!

Kontaktné údaje:

       Športová 239/54, Skalica

filozofia_mob_background

Filozofia

Hlavu vrcholového hráča treba nastaviť už od začiatku kariéry, v detstve. Okrem toho, že vytvoríte precízny technický základ, je potrebné naučiť ho správne zvládať stres a emocionálne situácie, ktoré sú v tenise na bežnom režime. Učíte dieťa prekonať frustráciu po nevydarenom výkone, a zasa sa naplno skoncentrovať. Učíte dieťa užívať si tento šport a ukazujete mu, ako vnímať celý tento tenisový svet. Na toto potrebujete uvedomelých a skúsených trénerov, ktorí vedia pozitívne pôsobiť na rozvoj osobnosti dieťaťa. Udržať dieťa v dobrej koncentrácii a namotivovanej nálade je umenie, ktoré musí mať tréner v sebe. Na tomto zakladá naša škola, chceme silné a uvedomelé osobnosti, ktoré nevnímajú tenis ako krúžok, kde dieťa príde, zahrá a ide domov bez celkového rozvoja. V tenise nejde len o udieranie loptičiek, ale ide o podstatne hlbší sociálny záber. Budovať emocionálne väzby k rovesníkom, učiť sa disciplíne a pokore, budovať si zdravú sebadôveru a vedieť sa spoľahnúť sám na seba v daný moment, lebo v tenise vám nikto nepomôže. Tieto faktory dávajú dieťaťu veľmi silný mentálny základ do samotného života. Dbáme na to, aby rodič stál aktívne pri dieťati a edukujeme aj rodičov, ako sa správne postaviť ku kariére dieťaťa. Nesprávne nastavenie rodiča deštruuje psychiku hráčov, napriek tomu, že majú fantastickú genetickú výbavu. Každý hráč je individuálny, a preto vždy treba objaviť individuálne zbrane dieťaťa a vedieť správne povzbudiť. Nie veľa, nie málo.

Ak dokážete u dieťaťa vzbudiť silnú emocionálnu väzbu, kedy miluje tento šport a je vnútorne motivované, máte v rukách silnú zbraň. Ak sa k tomu pridá dobrá genetická výbava, výborná učenlivosť a podpora rodiny, máte namierené k vrcholu. Trojuholník rodič-dieťa-tréner musia mať jednotnú víziu a smerovať plynulo, bez tlaku za požadovaným cieľom.

Kontaktné údaje:

       Športová 239/54, Skalica